Fotbalový klub má dlouholetou tradici, kterou se po celou dobu od založení klubu v roce 1913 snaží udržovat všichni hráči, funkcionáři a příznivci kopané ve městě. V klubu vyrostla řada dobrých hráčů, jejichž bližší profil postupně naleznete na našich stránkách. Klubové dění je součástí společenského života v Lysé nad Labem, sportovní areál se neustále modernizuje a poskytuje široký prostor veřejnosti trávit v něm při sportu aktivně volný čas.

Nemalou péči, energii i čas věnujeme mládeži. Snahou všech je, aby si mladí sportovci osvojili radost z pohybu, k pravidlům fair play a naučili se zdravé soutěživosti, což jsou vlastnosti, které později ve svém životě docení.